FairGame flyttar till Facebook :-)

Tjejligan har bytt namn till FairGame och fortsätter verksamheten via Facebook, både som en grupp och som en sida. Möt oss där!

På Facebook får vi en mer levande dialog och aktiv mötesplats! Vi har valt namnet FairGame för att inkludera fler.